ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE SHOP ONLINE WWW.MYVALECO.BE

Preambule - Bedrijfsidentificatie:

De huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds, MYVALECO gevestigd in Ghislenghien, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0828.162.838, hierna "de verkoper" genoemd en aan de andere kant, elke persoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

MyValeco

BE0828.162.838

Rue des foudriers, 26

7822 Ghislenghien

Email: shop@myvaleco.be

Tel: +32 (0)68 57 20 71

 

Artikel 1: Onderwerp:

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de website van de verkoper wordt gedaan.

Door de orderbevestiging via onze website te accepteren, erkent de koper uitdrukkelijk dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, met dien verstande dat elke bestelling voor een product via onze website moet worden geraadpleegd en geraadpleegd. Uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. De huidige algemene verkoopvoorwaarden kunnen door de klant worden opgeslagen of afgedrukt.

Bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van ons kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn die welke van kracht waren op het moment van bevestiging daarvan.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en die van ons, wordt overeengekomen dat alleen de laatste zal zegevieren.

 

Artikel 2: Bestelling

Tenzij anders schriftelijk vermeld, zijn de aangeboden producten en / of diensten vermeld in de catalogus die op de website is gepubliceerd op de datum van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Om de bestelling geldig te plaatsen, zal de koper:

·         Maak je mand met items compleet die je wilt kopen

·         Erken dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en accepteert

·         Valideer uw mandje om naar de betaalschermen te gaan

·         Vul zijn leveringsinformatie in of log in met zijn account als hij al geregistreerd is

·         Kies uw aflevermethode

·         Kies uw betaalwijze

·         Bevestig uw bestelling na controle

·         Voer de betaling uit in de opgegeven voorwaarden

 

De verkoop wordt als perfect beschouwd wanneer de orderbevestiging door de koper.

Geen verzending van goederen zal worden gemaakt zonder bevestiging van bestelling en ontvangst van volledige betaling daarvan.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. Deze heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of zonder kosten annuleren van de volgorde van de niet-beschikbare artikelen.

 

Artikel 3: levering - vervoer:

De verkoper gaat ermee akkoord om de bestelde artikelen te leveren uiterlijk binnen 30 dagen. De levering van de bestelde (e) producten wordt (worden) op het door de klant aangegeven adres bij de bestelling uitgevoerd.

In geval van verkoop aan een professional, is transport aan de risico van de koper.

Wanneer de goederen worden afgeleverd, controleert de koper of de bestelde producten overeenkomen. In het geval van een ontbrekend artikel dat beschadigd is of niet overeenkomt met de gemaakte bestelling, wordt de koper uitgenodigd om contact op te nemen met de klantenservice via email op shop@myvaleco.be of via het retourformulier dat in elke bestelling is geïntegreerd

Wanneer het artikel niet overeenstemt of beschadigd is, moet de koper het binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende pand aan ons retourneren door hetzij de ruil van het pand of de terugbetaling ervan te vragen.

De verzendkosten voor België zijn als volgt:

Totaalbedrag van de bestelling

Scheepvaart

<50€

5€ (Opnamepunt) 6€ (thuis)

= of > 50€

Gatis

 

De verzendkosten voor Frankrijk zijn als volgt:

Totaalbedrag van de bestelling

Scheepvaart

<50€ (tussen 0 en 10kg)

9€ (Opnamepunt) 13.5€ (thuis)

<50€ (tussen 10 en 30kg)

9€ (Opnamepunt) 13.5€ (thuis)

>50€

Gratis

 

De verzendkosten voor Luxemburg zijn als volgt:

Totaalbedrag van de bestelling

Scheepvaart

<50€ (tussen 0 en 10kg)

11€ (Opnamepunt) 13.5€ (thuis)

<50€ (tussen 10 en 30kg)

11€ (Opnamepunt) 13.5€ (thuis)

>50€

Gratis

 

De verzendkosten voor Duitsland zijn als volgt:

Totaalbedrag van de bestelling

Scheepvaart

<50€ (tussen 0 en 10kg)

10€ (Opnamepunt) 10.5€ (thuis)

<50€ (tussen 10 en 30kg)

10€ (Opnamepunt) 10.5€ (thuis)

>50€

Gratis

 

De verzendkosten voor Nederland zijn als volgt:

Totaalbedrag van de bestelling

Scheepvaart

<50€ (tussen 0 en 10kg)

10€ (Opnamepunt) 10€ (thuis)

<50€ (tussen 10 en 30kg)

10€ (Opnamepunt) 10€ (thuis)

>50€

Gratis

 

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

De aangegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, deze zijn het onderwerp van een extra post bij het bestellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling die van kracht op het moment van de bevestiging daarvan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om te reflecteren op zijn prijswijzigingen in het btw-tarief dat zou plaatsvinden vóór de leverdatum.

 

Artikel 5: Geografische zones

De online verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland en voor de leveringen in dit geografische gebied. 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Betaling wordt gedaan door:

·         Bancontact

·         Carte de crédit Visa

·         Carte de crédit Mastercard

·         Carte de crédit American Express

·         Virement Bancaire

·         IDeal

 

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de goederen of de conclusie. van het servicecontract. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

Binnen deze termijn moet de consument zijn intrekkingsbesluit kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring, hetzij per e-mail naar het volgende adres shop@myvaleco.be , hetzij per post naar het adres van ons hoofdkantoor zoals vermeld boven. In geval van intrekking, zal de verkoper alle betalingen ontvangen van de koper, inclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging terugbetalen.

Retourkosten zijn voor rekening van de koper en de goederen reizen op eigen risico.

Het eigendom moet worden geretourneerd in de originele verpakking, vergezeld van alle accessoires, de gebruikershandleiding en mag niet zijn onderworpen aan enige aantasting anders dan het gevolg van de noodzakelijke manipulaties om de aard, kenmerken vast te stellen en de goede werking.

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat de teruggegeven eigendom beschadigd, incompleet of beschadigd is.

 

Artikel 8: Juridische garantie

Koper die voor privédoeleinden handelt geniet van wettelijke rechten op grond van de wet op de consumentenbescherming van 1 september 2004 in geval van verkoop van consumptiegoederen.

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de consument de verkoper binnen twee maanden vanaf de dag dat de consument het gebrek heeft geconstateerd, informeren over het bestaan ​​van een gebrek aan overeenstemming.

Deze garantie dekt alleen de conformiteitsfouten die bestaan ​​op het moment van aflevering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo resulteren reparaties uitgevoerd door technici die niet door ons zijn geautoriseerd, in de annulering van de garantie.

De factuur of aflevering bon geldt als garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd.

De professionele koper profiteert van de fabrieksgarantie.

 

Artikel 9: Klantenservice

In het geval het object door de koper is beschadigd, kunt u per e-mail of per telefoon contact met ons opnemen om te zien wat er mogelijk is om reparaties uit te voeren.

Email : shop@myvaleco.be

 

Artikel 10: restitutie

De terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van het goederenobject van het verzoek tot intrekking of de datum van ontvangst van het bewijs van teruggave van de goederen.

De terugbetaling vindt plaats op basis van de betaalmethode of de bijbehorende bankrekening die wordt gebruikt bij het betalen van de bestelling.

De terugbetaling vindt plaats in voucher op de website myvaleco.be.

Artikel 11: Verantwoordelijkheden

De verkoper, die bezig is met online verkopen, is alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet en online betalingen zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, serviceverlies of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens op de site worden te goeder trouw meegedeeld. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en / of partners worden gegeven voor informatieve doeleinden en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart 18 jaar oud te zijn bij het bestellen. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onjuiste informatie die hem door de koper is meegedeeld.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom ervan.

Niemand is geautoriseerd om delen van de site te reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor enig doel, zelfs gedeeltelijk, die software, visueel of geluid zijn.

Elke eenvoudige link of hypertekst is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Artikel 13: Persoonlijke gegevens

De door de klant gecommuniceerde persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Wij verbinden ons ertoe om ze alleen te gebruiken in het kader van de verwerking en de correcte uitvoering van de bestelling van de klant en om toegang tot deze informatie alleen toe te staan ​​aan de personeelsleden die hiervan kennis moeten nemen voor het juiste beheer van de commando's.

De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.

 

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, ...). 

 

Artikel 15: Geschillenbeslechting

De onderhavige onlinevoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij anders bindende wettelijke bepalingen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting kan worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr/ . We behouden ons echter het recht voor om eventuele geschillen exclusief voor te leggen aan de rechtbank.

 

Artikel 16: Salvation-clausule

De ongeldigheid, de niet-toepasselijkheid of de onwettigheid van een van de clausules voorzien in een van de contracten die tussen de partijen zijn overeengekomen (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten), leidt op geen enkele manier tot de nietigheid of nietigheid van de andere bepalingen. Naar het contract. De reeks clausules blijft volledig geldig. 

Artikel 17: duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de bestelling, onze diensten evenals de levering van de goederen en alle relaties tussen de klant en MyValeco.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om u een nog betere gebruikerservaring te bieden.